Start Świetlica
Świetlica

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Caritas w Górowie Iławeckim jest miejscem dla dzieci w wieku 6 - 16 lat. Najważniejszym celem działalności Świetlicy jest chrześcijański model wychowania młodego człowieka. Podopieczni mogą tu liczyć na fachową opiekę, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu (m.in. ogniska, wycieczki, kolonie letnie, zimowiska, itp.), udział w zajęciach rozwijających indywidualne zainteresowania, pomoc przy odrabianiu zadań domowych, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, możliwość spożycia ciepłego posiłku. Placówka współpracuje z rodzicami wychowanków oraz z pedagogami szkolnymi w zakresie m in. profilaktyki zachowań patologicznych, z ośrodkiem pomocy społecznej a w razie potrzeby również z kuratorami, policją i sądem. Siedziba świetlicy mieści się w Domu Katechetycznym. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00.

  Joomla templates by Lonex.