Start Wolontariat
Wolontariat
piątek, 27 kwietnia 2012 12:04

Ważnym element działalności hospicjum stanowią wolontariusze - ludzie, którzy bezinteresownie służą pomocą drugiemu człowiekowi. Wolontariusze w zależności od stopnia przygotowania są przydzielani do różnych zadań w hospicjum.

WOLONTARIAT BEZPOŚREDNI

Większość z nich chce pomagać bezpośrednio pacjentom lub ich rodzinom odwiedzając ich w domach. Wśród wolontariuszy znajdują się również lekarze różnych specjalności, którzy uzupełniają całościową opiekę swoimi konsultacjami. Wolontariuszem medycznym może zostać osoba pełnoletnia, która przejdzie pomyślnie specjalne szkolenie.

WOLONTARIAT POŚREDNI

Polega na wspomaganiu hospicjum jako instytucji. Dotyczy pozyskiwania funduszy, uczestniczenia w akcjach zbiórek na rzecz hospicjum, pomocy w pracach biurowych itp. Te działania czynią hospicjum bardziej wydolnym i efektywnym ośrodkiem. Ten rodzaj wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką chęć.

Kandydatem na wolontariusza może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia (w przypadku uczniów szkół średnich wymagamy zgody rodziców). Wolontariuszem może zostać każdy, kto przeszedł specjalne szkolenie i wypracował ilość godzin odpowiednią do przyznania mu godności Wolontariusza Hospicyjnego.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za wykonaną pracę. Pomagają w hospicjach charytatywnie, o czym zostają wcześniej poinformowani.

  Joomla templates by Lonex.