Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDom to placówka medyczna przeznaczona dla osób niesamodzielnych(40-65 pkt w skali Barthel), mająca na celu usprawnienie pacjentów oraz edukowanie ich rodzin



DDOM zapewnia pacjentom opiekę pielęgniarską, lekarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną przez 8-10 godzin dziennie przez okres do 3 miesięcy.



Opieka w DDom jest bezplatna.



Skierowanie do DDom może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz prowadzący leczenie szpitalne.

Więcej informacji TUTAJ



Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej