Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Charytatywna i humanitarna działalność dla realizacji potrzeb duchowych i materialnych człowieka
KRS 0000245507
Informacje Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Uroczyste podziękowania dla Sióstr Albertynek


W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia 2015 roku została odprawiona Msza św. w kaplicy Caritas o godzinie 15.00, której przewodniczył dyrektor Caritas ks. Paweł Zięba, a homilię wygłosił ks. Piotr Brygoła z-ca dyrektora Caritas z Centrum Młodzieży Caritas we Fromborku.

więcej →

Podsumowanie programu adaptacji rodzin z Donbasu


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganozowało spotaknie podsumowujące program adaptcji rodzin ewakuowanych z Donbasu. W wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz samorządów, organizacji pozarządowych i firm.

więcej →

Tornister pełen usmiechów


Już po raz siódmy Caritas, za pośrednictwem parafii w całej Polsce, prowadzi kampanię „Tornister pełen uśmiechów”. Jej celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z najuboższych polskich rodzin poprzez wyposażenie ich w wyprawki szkolne.

więcej →

Z Solecznik do Rybak


Zakończył się już 17. turnus kolonijny dla dzieci z Wileńszczyzny. Caritas Archidiecezji Warmińskiej od 1999 roku organizuje kolonie letnie polonijno-językowe dla młodych Polaków spod Wilna. Tym razem na letni wypoczynek na Warmię przyjechało 45 uczniów ze swoimi nauczycielami

więcej →

Dzień Dziecka


Pod hasłem Rodziny razem w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. przeżywaliśmy Tydzień Rodziny, który włączony jest do obchodów Roku Caritas. 31 maja 2015 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej wspólnie z Urzędem Miasta jako organizatorem głównym zaprosiła dzieci do Parku Centralnego.

więcej →

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej